Žički divan. Od objekta ka subjektu.

Žički divan. Od objekta ka subjektu.